Käyttöehdot

Tämä sivu (ja asiakirjat, joihin siinä viitataan) sisältää käyttöehdot (”Käyttöehdot”), jotka koskevat sivustoa www.Dualfinland.fi (”Sivusto”) ja kaikkia Sivuston alasivustoja. Sivustoa pitää yllä Dual. Lue nämä käyttöehdot huolellisesti.

Kun käytät Sivustoa, sinun katsotaan hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä avaa tai käytä Sivustoa.
Voimme muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa tekemällä muutoksia tähän sivuun. Sinun oletetaan käyvän tällä sivulla ajoittain tarkistamassa, olemmeko tehneet ehtoihin muutoksia, sillä muutokset sitovat sinua.

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta (Sivustosta tai siitä, miten joku muu on Sivustoa käyttänyt), lähetä kysymyksesi tai palautteesi osoitteeseen finland@dualgroup.com tai osoitteeseen

DUAL Finland Oy
Merimiehenkatu 29
00150 Helsinki
Suomi.
 

Määritelmät
”DUAL”, ”me” ja ”meidän” viittaa Dual Finland Oy:hyn, yksityiseen osakeyhtiöön, jonka rekisteröity kotipaikka on Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki, Suomi (Y-tunnus 2700945-1).
”Konserni” viittaa DUALiin ja muihin saman konsernin yhtiöihin.
”Materiaali” viittaa Sivuston sisältöön, kuten sen tekstiin, kuviin, logoihin, linkkeihin, koodeihin ja tietoihin näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Sivuston käyttö
DUAL pyrkii varmistamaan, että Sivusto on käytettävissä vuorokauden ympäri, mutta ei ole vastuussa siitä, jos Sivusto ei ole syystä tai toisesta käytettävissä mihin aikaan tahansa tai kuinka kauan tahansa. DUALilla on oikeus keskeyttää, estää tai peruuttaa pääsy verkkosivuston osiin tilapäisesti tai pysyvästi siitä erikseen ilmoittamatta.

DUAL ei ole vastuussa sopimukseen liittyvistä tai liittymättömistä tai muistakaan menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei Sivusto ole syystä tai toisesta käytettävissä.
Vastaat itse siitä, että teet kaikki tarvittavat järjestelyt pystyäksesi käyttämään Sivustoa. Vastaat myös itse sen varmistamisesta, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa verkkoyhteydelläsi, tuntevat nämä ehdot ja noudattavat niitä.

Mitä saat tehdä
Voit käyttää tätä Sivustoa henkilökohtaisiin tarkoituksiin, ja Sivustoa käyttäessäsi sinun täytyy noudattaa näitä Käyttöehtoja sekä muita Sivuston ehtoja tai ehtoja, joita sovelletaan Sivuston tiettyjen osien käyttöön sekä tuotteisiin ja palveluihin, joita sen kautta on ajoittain saatavissa.
Voit tulostaa minkä tahansa Sivuston sivun henkilökohtaiseen käyttöösi, kunhan et tee mitään kohdassa ”Mitä et saa tehdä” mainituista sekoista ja kunhan aina mainitset asemamme (ja kaikkien muiden nimettyjen tekijöiden aseman) Sivuston materiaalin tekijöinä.
Voit käyttää Sivustoa ja kaikkia sen kautta saatavilla olevia materiaaleja pelkästään laillisiin tarkoituksiin, ja sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Mitä et saa tehdä
Näissä ehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta et saa

(i) valmistaa kopioita mistään Sivuston osasta
(ii) poistaa tai muuttaa mitään Sivuston sisältöä
(iii) poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia koskevia merkintöjä, jotka sisältyvät alkuperäiseen tai Sivustolta tulostettuun materiaaliin
(iv) muokata millään tavoin tulostettuja tai digitaalisia kopioita materiaalista, jonka olet tulostanut tai ladannut, tai käyttää mitään kuvitusta, valokuvia, videoita, äänitteitä tai graafisia elementtejä erotettuna niitä ympäröivästä tekstistä tai
käyttää mitään Sivuston materiaalien osaa kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta siihen lupaa meiltä tai lisenssinantajiltamme.

Jos tulostat, kopioit tai lataat jonkin Sivuston osan näiden käyttöehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää Sivustoa päättyy välittömästi ja sinun pitää pyydettäessä palauttaa tai tuhota materiaalista valmistamasi kopiot.

Immateriaalioikeudet
Dual sekä konsernin muut yhtiöt tai niiden lisenssinantajat omistavat kaikki Sivuston ja sillä julkaistujen materiaalien (kuten tekstin, videoiden, valokuvien ja muiden kuvien sekä äänien, tavaramerkkien ja logojen) immateriaalioikeudet. Kansainväliset tekijänoikeuslainsäädännöt ja  sopimukset suojaavat niitä. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Tiedot
Sivustolla julkaistut tiedot annetaan vain tiedoksi, ja Dual pyrkii kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja osaamista hyödyntäen varmistamaan, että ne ovat julkaisuhetkellä oikein. Internetin luonteesta johtuen tietoihin voi kuitenkin joissakin olosuhteissa jäädä virheitä. Siksi Dual ei takaa tai lupaa Sivuston tietojen oikeellisuutta eikä pysty ottamaan vastuuta Sivuston virheistä tai puutteista.

Julkaistujen tietojen luotettavuus
Sivustolla julkaistuja kommentteja tai muita materiaaleja ei ole tarkoitettu luotettaviksi neuvoiksi. Siksi emme ota vastuuta siitä, jos joku Sivuston käyttäjä tai sen sisällöstä kuullut kolmas osapuoli luottaa näihin materiaaleihin, emmekä myöskään ole vastuussa tämän seurauksista.
Sivustoon tehtävät muutokset
Dual voi muuttaa Sivuston muotoa ja sisältöä ajoittain. Muista aina Sivustoa käyttäessäsi ladata sivu selaimessa uudelleen, jotta käytössäsi on varmasti Sivuston uusin versio. Mikä tahansa Sivuston materiaali voi olla milloin tahansa vanhentunutta, eikä meillä ole velvollisuutta päivittää tällaista materiaalia.

Sivustolle vievät linkit
Voit tehdä etusivullemme vievän linkin, kunhan toimit hyvässä tarkoituksessa ja laillisesti eikä aikomuksenasi ole vahingoittaa mainettamme tai hyötyä siitä. Linkkiä ei saa kuitenkaan esittää niin, että syntyy vaikutelma yhteistyöstä, hyväksynnästä tai tuesta, kun kyse ei ole sellaisesta.
Et saa tehdä linkkiä verkkosivustolta, jota et omista.
Sivustoa ei saa linkittää kehykseen millekään muulle sivustolle, eikä Sivustolle vievä linkki saa viedä mihinkään muuhun Sivuston osaan kuin sen etusivulle. Pidätämme oikeuden peruuttaa linkitysoikeuden siitä ilmoittamatta.
Jos haluat käyttää jotain Sivuston materiaalia muuten kuin edellä mainituilla tavoilla, lähetä tiedustelusi osoitteeseen finland(at)Dualgroup.com.

Ulkoiset linkit
Sivustolla voidaan toisinaan julkaista linkkejä ulkoisiin sivustoihin, resursseihin tai brändiyhteistyöhön liittyviin sivuihin. Dual on lisännyt linkkejä näihin sivustoihin, resursseihin ja brändiyhteistyöhön liittyviin sivuihin tuodakseen ulottuvillesi tietoa ja palveluja, joita saatat pitää hyödyllisinä tai kiinnostavina. Dual ei ole vastuussa näiden sivustojen, resurssien tai sivujen sisällöstä tai muista ominaisuuksista, eikä se ota vastuuta niistä tai menetyksistä tai vahingoista, joita niiden käytöstä voi seurata. Sinun täytyy lukea huolellisesti kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöohjeet ennen niiden käyttöä ja hyväksyä ne.

Virukset, hakkerointi ja muut rikokset
Et saa käyttää Sivustoa väärin asettamalla siihen tahallasi viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muitakaan vahingollisia tai teknisesti haitallisia materiaaleja. Et saa yrittää tunkeutua luvattomasti Sivustolle, sen palvelimelle tai mihinkään palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan, joka on yhteydessä Sivustoon. Et saa tehdä Sivustolle palvelunestohyökkäystä tai hajautettua palvelunestohyökkäystä.
Rikkomalla tätä ehtoa syyllistyt Suomen lain mukaan rikokseen. Ilmoitamme kaikista tällaisista rikkomuksista viranomaisille ja paljastamme viranomaisille henkilöllisyytesi. Jos syyllistyt tällaiseen rikkomukseen, oikeutesi käyttää Sivustoa päättyy välittömästi.
Emme ole vastuussa hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muista teknisesti haitallisista materiaaleista aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista, jotka voivat levitä tietokonelaitteistoosi tai  ohjelmiisi, tietoihisi tai muihin omistamiisi materiaaleihin sen vuoksi, että olet käyttänyt Sivustoa tai ladannut materiaalia, joka on julkaistu Sivustolla tai sille linkitetyillä verkkosivustoilla. Sinun täytyy varmistaa, että olet suojannut tietokoneesi tietokoneviruksilta kaikilla tarvittavilla ohjelmistoilla.

Palvelun keskeyttäminen ja lopettaminen
Dual voi keskeyttää tai lopettaa Sivuston toiminnan milloin tahansa. Sivuston tai sille linkitettyjen sivujen käyttö ei välttämättä onnistu katkoksitta tai virheittä.

Henkilötiedot ja tietoturva
DUAL pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että kaikki sähköpostitse ja/tai Sivuston kautta antamasi tiedot pysyvät turvassa. Huomaa kuitenkin, että internetin luonteesta johtuen sähköpostien tietoturvaa ei pystytä takaamaan. Siksi tällaisessa sähköpostiviestinnässä ei pystytä takaamaan myöskään sitä, että henkilötietosi pysyisivät turvassa. Ei ole varmaa, että vastaanotamme sähköpostit, jotka olet lähettänyt meille.

Käsittelemme sinua koskevat tiedot tietoturvakäytäntöjemme ja Suomen tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä tätä Sivustoa hyväksyvät tietojesi käsittelyn ja vakuutat, että kaikki antamasi tiedot ovat oikein.

Yleistä
DUAL voi muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain ja pyrkii ilmoittamaan merkittävistä muutoksista julkaisemalla niistä tiedonannon Sivustolla.
Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja hyväksyt sen, että niihin ja kaikkiin niitä koskeviin riitoihin sovelletaan yksinomaan Suomen tuomioistuinten toimivaltaa.
Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta Sivuston käytöstä johtuviin tai siihen liittyviin riitoihin, mutta pidätämme oikeuden viedä asiasi oikeuteen näiden ehtojen rikkomisesta asuinmaassasi tai perustellusta syystä jossain muussa maassa.